Ekonomi

Att studera på Bibelskola Göteborg är helt kostnadsfritt. Bibelskolan, som är en folkhögskolekurs, berättigar via S:ta Elisabets folkhögskola till studiemedel från CSN. Du som är under 20 år har rätt till studiebidrag och inackorderingsbidrag. Du som är 20 år eller äldre har rätt till studiemedel och studielån ”för studier på grundskole- och gymnasienivå samt basår på högskolan i Sverige”. För mer information om studiemedel, se CSN hemsida. Där ansöker du också om bidrag för folkhögskolestudier: ange Stockholm som stad, S:ta Birgitta folkhögskola, och kurs: Bibelskola GY Göteborg.

Halvt studiemedel utbetalas till elever som går på halvtid.

Den frivilliga resan under våren bekostas av eleverna själva.

 

Boende

Bibelskolan har inget eget studentboende vilket gör att eleven själv ordnar med boende i Göteborg. Eftersom Markusstiftelsen är en av Bibelskola Göteborgs arrangörer, har elever vid Bibelskola Göteborg viss förtur till rum där. För lägenhetssökning på Internet, se t ex Boplats, Studentbostäder, eller Andrahandslägenheter. Behöver du ytterligare hjälp med tips, ta gärna kontakt med oss.