Välkommen till NYA Bibelskola Göteborg!

OBS! Bibelskolan har för närvarande paus. Vi rekommenderar istället Filippusprogrammet, Församlingsfakultetens nystartade ettåriga program med kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron. Möjlighet till halv- eller helfart. Se informationsfoldern här.


NYA Bibelskola Göteborg ligger centralt i Göteborg. Det geografiska läget i kombination med själva inriktningen på bibelskolan inbjuder till en mångfald av elever. Ny­examinerade gymnasiestudenter, människor med paus mitt i det arbetsföra livet, deltidsarbetande, pensionärer med längtan efter fördjupning i den kristna tron finner varandra på bibelskolan. Studiemiljön är både inspirerande och omväxlande.

NYA Bibelskola Göteborg ger möjligheter till växt för det personliga livet. Här varvas bibelförankrad undervisning som är djuplodande, praktisk, själavårdande och lättillgänglig med regelbundet bön- och gudstjänstliv, tillfälle till samtal med mentorer och i grupp, gemenskap med både klasskamrater, personal och andra, eftertanke och stillhet i avskildhet, retreater och resor till bl.a. Georgien (fokus: mission) och Israel (fokus: Bibelns värld). Ett växthus!

Under ett år på NYA Bibelskola Göteborg får du i Bibelns ljus lära känna Gud och dig själv och få hjälp att se Guds goda vilja för ditt liv! Välkommen med din ansökan som finns att fylla i på vår hemsida.

Bibelskola Göteborg anordnas av:

Församlingsfakulteten

St Pauli församling

Buråskyrkan

S:ta Elisabets folkhögskola

Markusstiftelsen