Arrangörer

NYA Bibelskola Göteborg är en helt kostnadsfri och studiemedelsberättigad kurs som erbjuds på heltid eller halvtid. Här ges verktyg till att hitta sin plats i Kyrkans gudstjänst och gemenskap, till att fortsätta med teologiska studier, och till att rustas för tjänst i Guds rike. Varje vecka finns bibelskolan med i en gudstjänstfirande församling, på en skola för teologisk forskning och utbildning, och med nära kontakt till diakoni, mission och annan tjänst i Guds rike. Bibelskolan anordnas av:


Församlingsfakulteten (FFG)

FFG är en fristående institution som bedriver teologisk undervisning och forskning på Bibelns grund. .  På FFG kan man läsa en treårig teologisk utbildning, en masterexamen i teologi och delta i kurser och arrangemang för både lekmän och kyrkliga medarbetare. Kapellet, matsalen, det kvalificerade teologiska biblioteket och ett flertal läsplatser gör FFG till en attraktiv plats för teologistuderande och andra med intresse för kyrka och teologi.


St Pauli församling

St Pauli församling återfinns vid Redbergsplatsen centralt i Göteborg, med ett rikt gudstjänstliv och ett brett och livligt församlingsarbete. Undervisningen på bibelskolan leds emellanåt av lärare från St Pauli församling, och eleverna ges inblick och delaktighet i församlingens liv. Den som gör praktik i församlingen finns med på gudstjänster och i olika verksamheter under den lektionsfria delen av veckan.


Buråskyrkan

Buråskyrkan tillhör Johannebergs församling i närheten av Chalmers i centrala Göteborg, med ett livfullt gudstjänstliv och ett utåtriktat och relativt studentinriktat församlingsarbete. I regel varje onsdagseftermiddag är eleverna i Buråskyrkan och deltar i undervisning och församlingsliv, under ledning av lärare från församlingen. Den som gör praktik i församlingen finns med på gudstjänster och i olika verksamheter.


S:ta Elisabets folkhögskola

S:ta Elisabets folkhögskola är en kristen folkhögskola i centrala Göteborg som erbjuder allmänna kurser med möjlighet att läsa in gymnasiebehörighet, kursen Vidgade vyer som i första hand riktar sig till pensionärer och daglediga, Etikforum, och kursen Bibelskola Göteborg.


Markusstiftelsen

Stiftelsen driver ett kristet studentboende i centrala Göteborg, Markusgården, där elever på bibelskolan har viss förtur på rum. Studentboendet har eget kapell och ett regelbundet andaktsliv.