Upplägg

NYA Bibelskola Göteborg ger möjligheter till växt för det personliga livet. Här varvas bibelförankrad undervisning som är djuplodande, praktisk, själavårdande och lättillgänglig med regelbundet bön- och gudstjänstliv, tillfälle till samtal med mentorer och i grupp, gemenskap med både klasskamrater, personal och andra, eftertanke och stillhet i avskildhet, retreater och resor till bl.a. Georgien (fokus: mission) och Israel (fokus: Bibelns värld).

En vanlig vecka innebär schemalagd verksamhet måndag-tisdag på dagtid och onsdag på eftermiddags- och kvällstid. För studerande på heltid utökas med lärande under handledning övrig tid under veckan. Viss verksamhet är förlagd till helger. Undervisningen är indelad i fem större block:

  1. BIBELN: med hjälp av skickliga bibellärare får du överblick över Bibelns innehåll och budskap, djupdykningar i valda delar av Bibeln, och praktisk vägledning till bibelsyn, bibelbruk och bibelglädje!
  2. LÄRA&LIV: med hjälp av erfarna lärare får du hjälp till att se trons mönster och sammanhang, till att se din identitet som människa och kristen, till att se och förstå Guds platser för växt, och till att upptäcka kallelserna Gud leder in i.
  3. HISTORIA&SAMTID: med hjälp av analytiska lärare får du redskap till att förstå samtiden, med dess utmaningar och möjligheter, och samtidigt inblick i Kyrkans historia och erfarenheter till lärdom och förståelse av samtiden.
  4. GUDSTJÄNST&DIAKONI: med hjälp av lärare verksamma i församling får du fördjupad förståelse för Kyrkans gudstjänst, inblick i det diakonala arbetet, och verktyg till att aktivt delta i församlingens olika verksamheter.
  5. TILLBEDJAN&EVANGELISATION: med hjälp av lärare verksamma i församling får du kunskap och praktisk tillämpning i grundläggande ämnen för Guds rikes tillväxt på jorden.

 

Halvtid eller heltid?

Halvtid innebär deltagande i bibelskolans schemalagda verksamhet måndagar-onsdagar. Heltid innebär mer praktiskt lärande under handledning i någon av våra två församlingar eller mer teoretiskt lärande under handledning på FFG. Både halvtids- och heltidsstuderande är studiemedelsberättigade (för elever ej fyllda 20 år krävs heltid för studiehjälp).

Kvällsbibelskola?

Om varken hel- eller halvtid passar så är kanske vår kvällsbibelskola vad du söker efter? En bibelskola i komprimerad form med fördjupning, gemenskap och andakt tisdagskvällar kl. 18.00-20.30 under ett helt läsår. Se specifikt program här!

Resa?

Under läsåret erbjuds resa till Georgien tillsammans med Burås församling, en resa som kombinerar fantastisk skidåkning med missionsarbete, och resa till Israel tillsammans med LM Engströms gymnasium, en resa till Bibelns värld och en vandring i Jesu fotspår. Resorna är friviliga och bekostas av eleverna själva.